یکشنبه, 27 مرداد 1392 16:21

قطع کمک هزینه های تحصیلی به دانشجویان معترض در ترکیه

اداره تخصیص کمک هزینه تحصیلی در مقاطع دانشگاهی ترکیه اعلام کرد که طبق قوانین جدید دانشجویان نباید در هرج و مرج و اقدامات ضد حکومتی شرکت کنند در این صورت پرداخت کمک به دانشجویان معترض متوقف خواهد شد.
نمایندگان سازمان‌های اجتماعی معتقدند که بدین ترتیب، دولت سعی دارد بر معترضین در شهرهای بزرگ فشار وارد کند، زیرا بخش اعظم آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند.
در موسسات آموزشی و خوابگاه‌های دانشجویی، هرگونه اقدام و شرکت در برنامه‌هایی که مرتبط با هرج و مرج در کشور و همچنین برنامه‌هایی که مغایر با استفاده از خدمات آموزشی باشد، ممنوع خواهد بود، چنانچه دانشجویان این موارد را رعایت نکنند، از طرف ارگان‌های ذیربط متهم به هرج و مرج طلبی شده و محروم خواهند شد.

انتشار لایحه جدید با سوالات بسیاری از طرف نمایندگان سازمان‌های اجتماعی ترکیه روبرو شده است.

بسیاری از فعالان اجتماعی اظهار کرده‌اند که دولت با توسل به تامین اعتبار دانشجویان، قصد دارد آنها را تحت فشار قرار دهد تا دست از اعتراض در استانبول بردارند.

تاريخ آخرين ويرايش یکشنبه, 27 مرداد 1392 16:28

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018