افزایش میزان تولیدات صنعتی ترکیه طی سال اخیر

تولیدات صنعتی در مدت یک سال، به میزان ۳ ممیز ۸ درصد افزایش یافت

 

سازمان آمار ترکیه، شاخص تولیدات صنعتی در ماه آوریل را اعلام کرد.

تولیدات صنعتی در ماه آوریل، جدای از تاثیرات فصلی و تقویمی، هیچ تفاوتی با ماه مارس نداشت.

در حالی که شاخص بخش معدن به میزان ۴ و نیم درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است، شاخص بخش تولیدات صنعتی، به همان میزان باقی مانده است

.

در بخش تولیدات برق، گاز، بخار و اقلیمی و بخش پخش، به میزان ۲ ممیز ۱ درصد افزایش به چشم می خورد.

در بخش تولیدات صنعتی، در مقایسه سالانه، ۳ ممیز ۸ درصد افزایش قید شده است.

در بخش تولیدات، بیشترین افزایش در تولید کامپیوتر، لوازم برقی و بصری بوده است.

کاهش نیز در تعمیر و راه اندازی ماشین ها و تجهیزاتشان به چشم می خورد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018