کار آفرینانان ترک برای سرمایه گذاری در ایران باید عجله کنند

کار آفرینانان ترک برای سرمایه گذاری در ایران باید عجله کنند

ارزیابی امکانات سرمایه گذاری در ایران ازسوی رئیس هیئت اجرایی کلوب انرژی بوغازایچی استانبول

محمت اوغوتچی رئیس هیئت اجرایی کلوب انرژی بوغازایچی استانبول اعلام داشت شرکت های ترکیه بایستی در اسرع وقت راهی ایران شده و با شرکت های هم تراز خود در اینکشور راههای سرمایه گذاری را جستجو کنند.
محمت اوغلوتچی ضمن اشاره به اینکه ایران در نظام جدید جهانی می رود که نقش خود در بازی جهانی را تغییر دهد گفت سرمایه گذاری شرکت های ترکیه در ایران در طول ۶ ماه آینده از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است
.
اوغوتچی در پاسخ به سوالات خبرگزاری آناطولی گفت : توافق حاصله مابین ایران و کشورهای ۱+۵ سر آغاز جدیدی از نظر بازارهای انرژی در جهان بوده است.
وی ضمن اشاره به اینکه ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در جهان دومین کشور بزرگ و از نظر منابع نفتی نیز چهارمین کشور جهان می باشد گفت در پی رهایی این کشور از فشار تحریم های بین المللی تولیدات وصادرات نفت ایران بصورت افزایش خواهد یافت. ایران در ظرف چند ماه می تواند ۳۰۰ هراز بشکه نفت علاوه به بازار عرضه بکند. ایران بدون صرف تلاش بیشتر می تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت علاوه صادر بکند.
اوغوتچی ضمن اشاره به اینکه شرکت های ترک برای گرفتن سهم در بازارهای ایران بایستی به سرعت عمل کند تاکید کرد شرکت های ترکیه باید به ایران رفته و با شرکت های هم تراز خود راههای سرمایه گذاری مشترک را جستجو کند. زیرا در طرف یکی دو سال آینده قیمتها بالا رفته و رقابت سخت تر خواهد شد. ۶ ماه آینده از این نظر حائز اهمیت فراوانی است.
اوغوتچی ضمن اشاره به اینکه ایران قصد دارد تا ظرف دو سه سال آینده با تحکیم بخشی به نظم داخلی، به گردش چرخ های اقتصادی خود سرعت بخشد تاکید کرد که ایران با این برنامه ها می خواهد تا بعنوان قدرتی مستقل رشد یابد. ایران از منابع نفتی خود بیشتر برای مصرف داخلی و تبدیل شدن به غول پتروشیمی استفاده خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه ایران برای اولین بار وارد بازارهای جهانی نخواهد شد یادآوری کرد ایران با کشورهایی مانند چین، هندوستان و ژاپن دارای روابطی در عرصه های مختلف می باشد. اینکشور در دورهای آتی برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی می تواند چنان عربستان سعودی قراردادهای تخفیفی زیر قیمت نفت برنت پیشنهاد بکند.
اوغوتچی افزود شایعات مربوط به این را که ایران در طول زمان در تدارک انرژی مورد نیاز اروپا می تواند جای روسیه را بگیرد قبول نمی کنم. به نظر من این غیر ممکن است. اگر کاهش قیمت گاز خود را که بیشترین مقدار آن را به ترکیه می فروشد؛ قبول کند، می تواند مقدار گاز طبیعی تولیدی خود را افزایش دهد.
 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018