مراحل ثبت شرکت در ترکیه

 

ثبت شرکت در ترکیه مقدماتی دارد که مراحل آن را برای شما ذکر کرده ایم:

- ترجمه رسمی گذرنامه های شرکاء شرکت و تایید آنها در اداره ثبت و احوال

 - انتخاب حسابدار رسمی ترک

 - تنظیم اساسنامه شرکت

- اخذ شماره مالیاتی سهامداران شرکت از اداره مربوطه

 - تنظیم فرم مخصوص تاسیس شرکت

 - تنظیم فرم اتاق بازرگانی

 - تنظیم فرم تعهد آدرس (اتاق بازرگانی)

 - ثبت رسمی امضاء مدیرعامل در اداره ثبت احوال

 - تایید رسمی اساسنامه دراداره ثبت احوال

 - واریز 1/4  سرمایه شرکت در یکی از بانکهای ترکیه

 - چاپ روزنامه رسمی شرکت

 - تنظیم اجاره نامه محل شرکت

 - اخذ شماره مالیاتی شرکت از اداره مربوطه

 - تایید آدرس محل کار توسط مامور اداره مالیات

 - دریافت کارت بازرگانی

 - تصدیق دفاتر حسابداری

 - افتتاح حساب بانکی شرکت

تاريخ آخرين ويرايش سه شنبه, 10 تیر 1393 14:10

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018