چهارشنبه, 07 بهمن 1394 13:24

هزینه های جاری شرکت در ترکیه

- اطلاعاتی در باره هزینه های جاری شرکت:

هزینه حسابدار که داشتن آن برای هر شرکت الزامی است ( اجرت حسابدار رسمی با توجه به حجم فعالیت های تجاری شرکت ، ماهانه 200 دلار به بالا)

هزینه اجاره دفتر کهبر حسب محل دفتر میتواند بین 300 تا چند هزار دلار باشد.

در صورتی که محل کار اجاره ای باشد 23 درصد مالیات بر اجاره در ماه(استوپاژ) که هر سه ماه یک بار پرداخت میشود

هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت

هزینه های دفاتر رسمی و پلمپ آن در دارایی: سالانه حدود 450 دلار

مالیات بر درآمد: معادل 20% سود خالص شرکت

 - ترجمه رسمي گذرنامه هاي شركاء شركت و تاييد آنها در اداره ثبت و احوال

- انتخاب حسابدار رسمي ترك

- تنظيم اساسنامه شركت

- اخذ شماره مالياتي سهامداران شركت از اداره مربوطه

- تنظيم فرم مخصوص تاسيس شركت

- تنظيم فرم اتاق بازرگاني

- تنظيم فرم تعهد آدرس (اتاق بازرگاني)

- ثبت رسمي امضاء مديرعامل در اداره ثبت احوال

- تاييد رسمي اساسنامه دراداره ثبت احوال

- واريز 1/4 سرمايه شركت در يكي از بانكهاي تركيه

- چاپ روزنامهرسمي شرکت

- تنظيم اجاره نامه محل شرکت

- اخذ شماره مالياتي شرکت از اداره مربوطه

- تاييد آدرس محل کار توسط مامور اداره ماليات

- دريافت كارت بازرگاني

- تصديق دفاتر حسابداري

- افتتاححساب بانكي شركت

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018