خریداری ملک از سوی ترکها در خارج از کشور

آلمان در راس کشورهایی قرار دارد که ترکها در آنجا مسکن می خرند

 

تعداد خانه های خریداری شده از سوی ترکها در آلمان به ۲ میلیون نزدیک شد

 

بموجب تحقیقات بعمل آمده، آلمان با رقم ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار باب خانه در راس کشورهایی قرار دارد که ترکها بیشترین خانه را در آنجا خریداری می کنند. 

۴۵ درصد ترکهای ساکن آلمان از این کشور خانه خریداری کردند. 

ترکهای مقیم فرانسه نیز ۱۲۰ هزار باب خانه در این کشور خریداری نمودند. 

بدین ترتیب ترکها در کشورهایی مانند بلژیک، سوئیس و هلند صاحب حدود ۱۵۰ هزار، در آمریکا ۷۵ هزار و در سوئیس ۱۰ هزار باب خانه شدند. 

ترکهای مقیم خارج از کشور بیشتر شهرهایی مانند برلن، نیویورک، میامی، لوس آنجلس و سن دیگو را برای خرید ملک ترجیح می دهند. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018