بيمه خريد خانه در ترکيه

 

اين نوشته بطور مختصر در خصوص بيمهٔ خريد املاک در ترکيه و زير ساختهای حقوقی آن تنظیم شده.

 

 

بر اساس آمارهای منتشر شده، تغيير قانون  املاک ترکيه در سال ۲۰۱۲ ميلادی افزايش رشد حجم سرمايه گذاری و گردش مالی در اين خصوص را به نحو ایده آل و مثبت تعدیل کرد. رشد سرمايه گذاری در بخش املاک در کشور ترکيه در سالهای قبل از تغيير قانون نيز، عليرغم بحران مالی در اروپا و امريکا، مثبت بوده. به گفتهٔ سازمان آمار این کشور "TurkStat" فروش آپارتمان تنها در ۳ ماههٔ دوم سال ۲۰۱۱ در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال قبل از آن ۱۸٪ (درصد) رشد نشان ميدهد. متخصصين مستغلات تغيير قانون املاک در کشور ترکيه را، صرفاً محرکی حقوقی و زمينه ساز, در جهت جذب بيشتر "سرمايه" ميدانند. بدين سبب دولت مطبوع و قانونگذاران ترکيه حمايتهای حقوقی لازم را در اين راستا تنظيم و اجرا نموده اند. شرکت "هاوس ترکی" نيز در اين زمينه با در نظر گرفتن قوانين جاری در خصوص حمايت حقوقی از "سرمايه گذار" با استفاده از مشاورين حقوقی، شرايط نوينی را در "بيمهٔ" مبلغ خريد ملک به مرحلهٔ اجرا گذارده است.


بيمه خريد ملک در ترکيه تا زمان دريافت سند مالکيت "موسوم به تاپو" رويکردی است در تضمين امنيت سرمايه و سرمايه گذاری مطمئن در ترکيه. شرايط جديد بازار املاک در ترکيه و سرمايه گذاری گستردهٔ بخشهای "دولتی و خصوصی" نياز به گزينه های نوينی را در خصوص: امنيت قرارداد و تنظيم مناسبات رايج در مبحث خريد و فروش را با خود بهمراه داشت. شرکت "هاوس ترکی" با درک اين ضرورت بيمهٔ خريد ملک را به خريداران و سرمايه گذاران ارائه ميدهد. لطفاً جهت دريافت اطلاعات در اين خصوص با متخصصان تماس حاصل نمائيد. اين نوع بيمه با خدماتی از قبيل بيمه های آتش سوزی، اموال مسکن و زلزله متفاوت است. هزينهٔ عقد قرارداد و تمديد بيمه های عنوان شده نيز کاملاً مجزا ميباشند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018