حق اقدام قانونی برای کار در ترکیه!

 

 

 

 

 

 

بعنوان شخص ذی نفع که بدنبال کاردرترکیه میگردد، میتوانید در طی سی روز پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به تصمیم وزارتخانه بیان دارید.

 

درصورتیکه اعتراض شما توسط وزارتخانه رد شود، می توانید به دادگاه اداری استیناف نمایید.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

© 2018 تمامی حقوق وبسایت متعلق به ترکیه پرتال می باشد