سه شنبه, 25 تیر 1392 16:11

حق اقدام قانونی برای کار در ترکیه!

 

 

 

 

 

 

بعنوان شخص ذی نفع که بدنبال کاردرترکیه میگردد، میتوانید در طی سی روز پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به تصمیم وزارتخانه بیان دارید.

 

درصورتیکه اعتراض شما توسط وزارتخانه رد شود، می توانید به دادگاه اداری استیناف نمایید.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018