متقاضیان در کلیه مقاطع جهت ثبت نام آزمون رسمی تومر ( مدرک زبان استانبولی ) جهت تحصیل در دانشگاههای ترکیه میتوانند با ارائه اصل پاسپورت و یا ترجمه شناسنامه و 2 قطعه عکس اقدام فرمایند.
  شهريه دانشگاه هاي تركيه بسيار پايين است  درحالي كه شهريه دانشگاههای تركيه که خصوصی هستند بالا بوده و براي برخي دانشگاه ها تا 30،000 دلار درسال مي رسد. از سال 1998 آزادي عمل بيشتري به دانشگاههای ترکیه داده شده و دانشگاههای ترکیه مي توانند با كمك بخش صنعت كمك هزينه  تحصيلي خود را افزايش دهند.

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018