آشنایی با دانشگاه مانسیا

در سال 1992 دانشگاهی با نام مانسیا تاسیس گردید.این دانشگاه دارای5 دانشكده، 4 مدرسه عالی، 14 مدرسه عالی آموزش مهارت، 3 انستیتو و 9 مركز تحقیقات است.

اعضای هیأت علمی آن شامل45 استاد، 43 دانشیار، 193 استادیار، 115 مربی، 362 محقق، 51 مدرس و 42 كادر متخصص میباشند. بیمارستان دانشگاه نیز دارای400 تخت بیمارستانی است.

تلفن و آدرس اینترنتی: 74 27 237 - 86 28 237 (0236) www.bayar.edu.tr

تاريخ آخرين ويرايش یکشنبه, 21 مهر 1392 12:52

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018