آشنایی با کتابخانه ملی در ترکیه

 

با حمایت نخست وزیر وقت در سال 1946 رجب پیکر هسته اولیه کتابخانه ملی تشکیل شد.این کتابخانه برای مدیریت نشریات وزارت آموزش ملی ایجاد گردید.مساحت این کتابخانه 39 هزار متر مربع بوده و دارای سه بلوک می باشد.این کتابخانه از سال 1983 به بعد مشغول به ادامه فعالیت های خود می باشد.
 بخش های مختلف كتابخانه ملی تركیه را اطاقهای كار، سالنهای مطالعه، انبارهای كتاب، سالن های مخصوص نمایشگاه و سمینار، مركز اطلاع رسانی، كتابخانه گویا، بخش های آرشیو، نقشه، میكروفیلم، عكاسی و چاپخانه تشكیل می دهند. مجموعه مواد موجود در كتابخانه (كتاب و مواد غیر كتابی) بالغ بر 1238210 می باشد كه حدود نهصد هزار آن كتاب است. تعداد كاركنان كتابخانه ملی تركیه بالغ بر 203 نفر می باشد كه از میان آنان 34 نفر از رشته كتابداری فرهیخته شده اند.

كتابخانه ملی تركیه به استادان، پژوهشگران و دانشجویان خدمت می كند (دانش آموزان مدارس حق استفاده از كتابخانه ندارند). دانشجویان برای اینكه بتواند از خدمات كتابخانه استفاده كنند لازم است برگه ای مبنی بر تحصیل در یك دانشگاه ارائه دهند. محققین و استادان خارجی برای اینكه از كتابخانه ملی تركیه استفاده كنند باید مجوز لازم را از طریق سفارت خود در آنكارا از وزارت فرهنگ تركیه دریافت دارند.

كتابخانه ملی تركیه از مجهزترین كتابخانه های تركیه است و از سال 1987 به این طرف رایانه را به خدمت كتابداری گرفته است. از میان انتشارات این كتابخانه علاوه بر دو كتابشناسی ملی (كتاب- مقاله) می توان به كتاب شناسی انتشارات دولتی و كتابشناسی نوشته های روزنامه های برگزیده اشاره كرد. فهرست مشترك نسخه های خطی تركیه، فهرست نسخه های خطی كتابخانه كلی، فهرست مشترك آثار چاپی، فهرست مشترك آثار خارجی موجود در كتابخانه های تركیه از دیگر انتشارات كتابخانه ملی تركیه می باشند

تاريخ آخرين ويرايش یکشنبه, 24 شهریور 1392 17:21

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018