استفهامات پرسشی در زبان ترکی

 

استفهامات پرسشی در زبان ترکی
چه ne?
چه کسی Kim?
در کجا Nerede?
به کجا Nereye?
چطور؟چگونه؟ Nasıl?
چه وقت؟ Ne zaman?
چند؟ Kaç?
چند عدد؟ Kaç tane?
چه قدر؟ Ne kadar?
کدام؟ Hangi?
کجا؟ Neresi?
برای چه؟ Neden?
چرا؟ Niye?
چرا؟ Niçin
از کجا؟ nereden?

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018