1 آموزش ترکی استانبولی نکته

Özürdilerim-عذرمی خواهم

واژه تمنایی تعارفی "بفرمایید"   buyur/un(معنی لغوی:امرکن/امر کنید)رادر هرموقعیتی می شنوید: پای تلفن,در مغازه,در رستوران ویا هنگامی که کسی ازشما درخواستی می کند,یا ازشما می خواهدکه دست بکار شوید ویا خواسته ای رابیان کنید,به عنوان پاسخ می توانیدteşekkür  ederim   یا sağol/un را بگویید

اگر چیزی را متوجه نشدید و می خواهید ـن را بپرسیدبگویید"ببخشید,متوجه نشدم pardon,anlamamمترادف pardon واژه "ببخشید"affedersin/iz  می باشدözür dilerim "عذر می خواهم" را زمانی بکار می برندکه بخواهندبرای کاری طلب بخشش وعذرخواهی کنندوقدری شدیدتر عبارت "ببخشیدکه بهترنمی توانم"kusura baka/yın! (معنی لغوی:خطای مرا نادیده بگیرید/چشم پوشی کنید).در پاسخ آن می توانیدبگویید"خواهش می کنم"rica  ederim یا بگویید birŞeydeğil "چیزی نیست"/اشکال ندارد"

یک عبارت قشنگ که همیشه باعث شادی دیگران می شودمشروط به این که درجای خودش بکار رودواژه "استغفرالله"estağfurullah   است.از خدا طلب آمرزش می کنم".این عبارت بیشتربرای تعارفاتی که همراه با تواضع باشدبه کار می رود,مثلا" هنگامی که فردی برای زبان آلمانی بدش معذرت خواهی کند ,در حالی که خیلی خوب زبان آلمانی را بلد باشد.این واژه همین طورپاسخی است به کلمه تشکرودراین صورت به معنای "خواهش می کنم"یا"اشکالی نداره" است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

© 2018 تمامی حقوق وبسایت متعلق به ترکیه پرتال می باشد