فرم درخواست کاریابی
نحوه ی ارائه ی درخواست

Invalid Input
شغل

Invalid Input
بارگزاری فایل رزومه (*)

Invalid Input
تعداد صفحات فایل رزومه

Invalid Input
نام (*)

Invalid Input
نام خانوادگی (*)

Invalid Input
تلفن تماس (*)

Invalid Input
ایمیل (*)

Invalid Input
نام و مدت آخرین محل فعالیت(حداکثر 5 مورد)

Invalid Input
شرح توانایی ها (حداکثر 3 خط)

Invalid Input
تعداد سایت های کاریابی ترک جهت ارسال رزومه

Invalid Input
آیا مایلید درخواست های ارسالی شما به شرکت ها توسط تیم ما پیگیری شود و از راهنمایی کارشناسان برخوردار شوید؟

Invalid Input
پذیرش قوانین (*)

پذیر قوانین و شرایط درخواست کاریابی جهت ثبت درخواست شما الزامی است
جمع هزینه ها (تومان)

Invalid Input
تایید اطلاعات و تکمیل درخواست
طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net