صفحه 1 از 2

فرم ارزیابی
 1. مشخصات متقاضی
 2. کشور مورد تقاضا(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 3. اطلاعات فردی
 4. نام(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 5. نام خانوادگی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 6. وضعیت نظام وظیفه خود یا همسر(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 7. سن(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  سن خود را وارد کنید
 8. وضعیت تأهل(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  وضعیت تأهل خود را انتخاب کنید
 9. تعداد فرزندان(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  تعداد فرزندان خود را وارد کنید( در صورتی که ندارید عدد صفر را وارد کنید)
 10. سن فرزندان
  Invalid Input
  سن هر کدام از فرزندان خود را بطور جداگانه در یک خط وارد کنید.
 11. ملیت
  Invalid Input
  ملیت خود را وارد کنید
 12. کشور محل اقامت
  Invalid Input
  کشور محل اقامت خود را وارد کنید
 13. تحصیلات
 14. میزان تحصیلات(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 15. رشته تحصیلی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  رشته تحصیلی خود را وارد کنید
 16. سابقه کار
 17. میزان تجربه کاری(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 18. شغل(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  عنوان شغلی خود را وارد کنید
 19. نوع شغل(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 20. سایر سوابق کاری
  Invalid Input
  اگر سابقه کار دیگری دارید ذکر کنید
 21. آیا تا به حال مدیر کسب و کار خود بوده اید؟(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 22. اطلاعات مربوط به مدیریت
  Invalid Input
  اگر مدیر کسب و کار خود یا دیگران بوده اید، نام فعالیت، مدت فعالیت و تعداد زیر دستان خود را ذکر کنید
 23. دارایی ها
 24. میزان دارایی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  میزان دارایی خود را به دلار آمریکا و یا لیر ترکیه وارد کنید
 25. واحد(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 26. درآمد سال گذشته(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  میزان درآمد سال گذشته شما به دلار آمریکا یا لیر ترکیه
 27. واحد(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 28. ثبت شرکت
  Invalid Input
  در صورتی که شرکت ثبت شده ای دارید و یا سهامدار یک شرکت هستید اطلاعات مربوط به آن را وارد کنید
 29. زبان(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 30. میزان آشنایی شما با زبان انتخابی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 31. اطلاعات تماس
 32. شماره تلفن(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 33. تلفن همراه(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 34. آدرس ایمیل(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 35.  
 1. اطلاعات فردی همسر متقاضی
 2. نام(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 3. نام خانوادگی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 4. وضعیت نظام وظیفه خود یا همسر(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 5. سن(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  سن خود را وارد کنید
 6. ملیت
  Invalid Input
  ملیت خود را وارد کنید
 7. کشور محل اقامت
  Invalid Input
  کشور محل اقامت خود را وارد کنید
 8. تحصیلات
 9. میزان تحصیلات(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 10. رشته تحصیلی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  رشته تحصیلی خود را وارد کنید
 11. سابقه کار
 12. میزان تجربه کاری(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 13. شغل(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  عنوان شغلی خود را وارد کنید
 14. نوع شغل(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 15. سایر سوابق کاری
  Invalid Input
  اگر سابقه کار دیگری دارید ذکر کنید
 16. دارایی ها
 17. میزان دارایی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  میزان دارایی خود را به دلار آمریکا و یا لیر ترکیه وارد کنید
 18. واحد(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 19. درآمد سال گذشته(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
  میزان درآمد سال گذشته شما به دلار آمریکا یا لیر ترکیه
 20. واحد(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 21. ثبت شرکت
  Invalid Input
  در صورتی که شرکت ثبت شده ای دارید و یا سهامدار یک شرکت هستید اطلاعات مربوط به آن را وارد کنید
 22. زبان(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 23. میزان آشنایی شما با زبان انتخابی(این مورد ضروری است)
  Invalid Input
 24. کدامنیتی
  کدامنیتی
    بازیابی تصویرInvalid Input
  کد امنیتی مشخص شده را وارد کنید
 25.   

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018