نمایشگاههای ژانویه استانبول

نمایشگاه مبلمان در استانبول:  

                                   Tue January 12  2016        تاریخ شروع:12ژانویه    میلادی2016       

          Sun January  17  2016               تاریخ پایان 17ژانویه    میلادی 2016    27 دی یکشنبه

کشور.شهر ومحل برگزاری :آسیا .خاورمیانه –ترکیه –استانبول –مرکز کنگره واجتماعات نمایشگاهی تویاپ

     Asia, Middle East Turkey,Istanbul

سطح برگزاری :خارجی .بین المللی

نوع ورودی:دارای ورودی (غیر رایگان ).نیاز به ثبت نام و رزرو

نمایشگاه کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی در استانبول1394

                          Thu  January21   2016   تاریخ شروع:21ژانویه  میلادی 2016   1بهمن  پنج شنبه

Sun January 24    2016         تاریخ پایان :24 ژانویه     میلادی 2016    4بهمن  یکشنبه

کشور.شهر ومحل برگزاری :آسیا .خاورمیانه –ترکیه –استانبول –مرکز کنگره ولجتماعات نمایشگاهی تویاپ

   Asia, Middle East Turkey,Istanbul

سطح برگزاری :خارجی .بین المللی

نوع ورودی:دارای ورودی (غیر رایگان ).نیاز به ثبت نام و رزرو

نمایشگاه نخ والیاف در ترکیه: 

          Thu 04 February 2016 تاریخ شروع :پنج شنبه 15بهمن 94      میلادی 2016 فوریه 4 

       Sat 06 February 2016 تاریخ پایان:شنبه 17بهمن 94    میلادی 2016 فوریه

کشور –شهرومحل برگزاری:آسیا .خاورمیانه.ترکیه .استانبول .مرکز کنگره واجتماعات نمایشگاهی تویاپ

   Asia, Middle East Turkey,Istanbul

سطح برگزاری :خارجی .بین المللی

نوع ورودی:دارای ورودی (غیر رایگان ).نیاز به ثبت نام و رزرو

                                 

نمایشگاه بتن آنکارا

     Thu 18 February 2016  تاریخ شروع:پنج شنبه  29بهمن 94    18فوریه 2016 میلادی

  Sat 20 February 2016       تاریخ پایان :شنبه 1 اسفند 94    20فوریه   2016میلادی

Asia, Middle East Turkey,Istanbul

سطح برگزاری :خارجی .بین المللی  

               

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

© 2018 تمامی حقوق وبسایت متعلق به ترکیه پرتال می باشد